อนุทิน 61561 - แสงแห่งความดี...

เตรียม ตอบโจทย์ SPA ทีม IM

 25 มีนาคม 53

. ดู dataflowdiagram

. ตัวชี้วัด 3 ระดับ ยุทธศาสตร์ สพร และหน่วยงาน/คณะกรรมการทีมคุณภาพ

. GAP แต่ละระดับ

เขียน 15 Mar 2010 @ 16:35 ()


ความเห็น (0)