อนุทิน #61561

เตรียม ตอบโจทย์ SPA ทีม IM

 25 มีนาคม 53

. ดู dataflowdiagram

. ตัวชี้วัด 3 ระดับ ยุทธศาสตร์ สพร และหน่วยงาน/คณะกรรมการทีมคุณภาพ

. GAP แต่ละระดับ

เขียน:

ความเห็น (0)