อนุทิน 61539 - รีไซเคิลแมน

  ติดต่อ

ในโลกที่เปิดกว้าง....ร่วมสรรสร้างใช่ขวางกั้น

   เปิดจิตคิดสร้างสรรค์....คุณค่านั้น อยู่ที่เธอ

    หากเธอยอมรับมัน .... เล็กก็พลันใหญ่เสมอ

       เห็นค่าสิ่งที่เจอ....    อยู่ที่เธอเพียงผู้เดียว

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)