อนุทิน 61295 - แสงแห่งความดี...

อาจารย์ธวัชชัย พูดว่า หลาย ๆ องค์กร เจอคำถามว่า อะไร คือปัญหา? เมื่อไรก็ตามเมื่อปัญหามาก่อน...เรา Focus ที่ปัญหา มันก็จะเป็นปัญหา

เพราะฉะนั้น ถ้าเราดำเนินการจัดการความรู้ เราต้อง Focus ที่ความสำเร็จ อะไรบ้างที่ประสบความสำเร็จ แล้วนำความสำเร็จนั้นมาต่อยอด สุดท้ายก็สามารถ take over ปัญหาไปเอง แต่ถ้าเรา Focus ที่ปัญหา เราจะต้องแก้ปัญหาทุกวัน

อะไรบ้างที่มัน work อะไรบ้างที่ประสบความสำเร็จ ก็อยากให้มีการต่อยอด ต่อไปเรื่อย ๆ สิ่งเหล่านี้นี่เอง คือสิ่งที่อาจารย์จะทำโดยใช้เครื่องมือทาง digital เข้ามาช่วย เพื่อให้การจัดการความรู้ด้าน KM ดีขึ้น ทำลายกำแพงความแตกต่างระหว่างสถานที่(space) ทำลายกำแพงความแตกต่างระหว่างเวลา(time) เพราะสิ่งที่จะทำต่อแต่นี้ไป คือ Human KM

ถอดบทเรียน digital KM

 

เขียน 10 Mar 2010 @ 16:34 ()


ความเห็น (0)