อนุทิน 60990 - แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช

เช้า

9.30-10.00 น.ไปหาหมอกายภาพบำบัด เพราะปวดหลัง หมอเลยทำการฝังเข็มให้ 2 เข็ม ค่อยยกแขนขึ้น

10-11น. รีบไปประชุม KM ปีนี้ฝ่ายการพยาบาลได้รับการสนับสนุนในการทำ KM เกี่ยวกับระบบยาและระบบการบันทึกทางการพยาบาล ส่วนคณะกรรมการวิจัยได้รับสนับสนุนการทำ CoP:R2R

11-12น. ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายการพยาบาล

เขียน 05 Mar 2010 @ 19:27 () แก้ไข 05 Mar 2010 @ 19:30, ()


ความเห็น (0)