อนุทิน #60990

เช้า

9.30-10.00 น.ไปหาหมอกายภาพบำบัด เพราะปวดหลัง หมอเลยทำการฝังเข็มให้ 2 เข็ม ค่อยยกแขนขึ้น

10-11น. รีบไปประชุม KM ปีนี้ฝ่ายการพยาบาลได้รับการสนับสนุนในการทำ KM เกี่ยวกับระบบยาและระบบการบันทึกทางการพยาบาล ส่วนคณะกรรมการวิจัยได้รับสนับสนุนการทำ CoP:R2R

11-12น. ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายการพยาบาล

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)