อนุทิน 60971 - แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช

14-15.30 น. CoP:R2R  คณะกรรมการพัฒนางานวิจัย งานพยาบาล มา ลปรร ร่วมกับหอผู้ป่วย ENT 5ง เพื่อหาประเด็นในการทำวิจัย

ประเด็นที่พบ

  • Pain
  • Discharge planning
  • การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดทาง ENT

ประเด็นที่จะทำวิจัย

  • ลด pain โดยใช้ยาและไม่ใช้ยา
  • สร้างแนวปฏิบัติการพยาบาล เรื่อง การให้อาหารผู้ป่วยที่มี trachea esophagus fistula
  • ศึกษาปรากฏการณ์ของผู้ป่วยที่ต้องยึดคอชิดอกหลังผ่าตัดต่อหลอดลม
เขียน 05 Mar 2010 @ 15:26 () แก้ไข 05 Mar 2010 @ 19:29, ()


ความเห็น (0)