อนุทิน 60537 - ณัฐพัชร์

เมื่อชีวิตวิกฤติ :

ดีใจที่รอบข้างมีกัลยาณมิตรดี ชีวิตจึงตื่นรู้ได้เร็ว และพยายามรู้ให้เท่าทันกับมัน .. ทำให้นึกถึงคำพูดของท่านนึง ที่ว่า ... .. .

"เมื่อถึงวิกฤต คนไทยจะตื่นรู้"
                            
 ติช นัท ฮันห์

เขียน 25 Feb 2010 @ 21:15 ()


ความเห็น (0)