อนุทิน 60258 - ณัฐพัชร์

คุณค่าหมุนรอบตัวเรา

ตกอยู่ในภาวะตึงเครียด ..
ทิ้งดิ่งอารมณ์ความรู้สึก ..
มองเห็นทุกอย่างเป็นปัญหา ..
ลดทอนคุณค่าของตัวเอง ..

เมื่อได้หยุดนิ่งกับตัวเอง ....
มองเห็นว่า คุณค่าหน่ะมันมีอยู่แล้วในตัวเรามาตลอดตั้งแต่เกิด แล้ว .....

ทำไมต้องไปลดคุณค่าของตัวเองด้วยการเอาคุณค่าของเราไปเปรียบเทียบกับคุณค่าของคนอื่น ..

จงรัก พอใจ และภูมิใจในคุณค่าที่เรามี และ/หรือเพิ่มคุณค่าให้มากขึ้นเมื่อมีโอกาส แม้เป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ หรือไม่มีราคาค่างวดแต่อย่างใด ...

 บ้านผู้หว่าน สามพราน นครปฐม

เขียน 20 Feb 2010 @ 23:12 () แก้ไข 20 Feb 2010 @ 23:13, ()


ความเห็น (0)