อนุทิน #59993

  ติดต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องตรวจวัตถุระเบิด GT200 ที่มีคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธาน ได้รายงานผลสรุปการตรวจพิสูจน์เครื่อง GT200 ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี โดยเบื้องต้นพบว่า ค่าเฉลี่ยความแม่นยำและประสิทธิภาพต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน จึงเสนอให้มีการระงับการใช้ เนื่องจากไม่คุ้มต่อความสูญเสีย ซึ่งนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ก็พร้อมดำเนินการตามผลสรุปของคณะกรรมการฯ โดยก่อนหน้านี้ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า หากผลสรุปไม่คุ้มต่อการเสี่ยงของเจ้าหน้าที่ ก็พร้อมยกเลิกการใช้งานทั้งหมด และเตรียมตรวจสอบว่าการจัดซื้อมีปัญหาหรือไม่ เป็นลำดับต่อไป

จาก : http://www.thaijustice.com/webboard.asp?sub=0&id=1394998

  เขียน:  

ความเห็น (0)