อนุทิน 59521 - รีไซเคิลแมน

  ติดต่อ

@59511 ผมอ่านหนังสือเจอว่าความหลงมีรากเหง้าเกิดจาก ราคะ โทสะ

หลงในความไม่เที่ยง ว่าเป็นความเที่ยง  ความเที่ยงว่าเป็นความไม่เที่ยง

หลงในทุกข์ว่าเป็นสุข  หลงในความสุขว่าเป็นทุกข์

หลงในความไม่มีตัวตนว่ามีตัวตน และหลงในความมีตัวตนว่าไม่มีตัวตน

หลงในอวิชชาคือความไม่รู้ ว่าเป็นความรู้ และความรู้ว่าเป็นอวิชชาคือความไม่รู้

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)