อนุทิน 59521 - รีไซเคิลแมน

@59511 ผมอ่านหนังสือเจอว่าความหลงมีรากเหง้าเกิดจาก ราคะ โทสะ

หลงในความไม่เที่ยง ว่าเป็นความเที่ยง  ความเที่ยงว่าเป็นความไม่เที่ยง

หลงในทุกข์ว่าเป็นสุข  หลงในความสุขว่าเป็นทุกข์

หลงในความไม่มีตัวตนว่ามีตัวตน และหลงในความมีตัวตนว่าไม่มีตัวตน

หลงในอวิชชาคือความไม่รู้ ว่าเป็นความรู้ และความรู้ว่าเป็นอวิชชาคือความไม่รู้

เขียน 10 Feb 2010 @ 00:33 () แก้ไข 10 Feb 2010 @ 00:34, ()


ความเห็น (0)