อนุทิน 59511 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

 • ใครก็ได้ช่วยตอบที
 • ความหลงทางพระพุทธศาสนามี ๔ ข้อ
  ๑. หลงในอนิจจัง (ความไม่เที่ยง) ว่าเป็นของเที่ยง
  ๒. หลงในทุกขัง (ความเป็นทุกข์) ว่าเป็นสุข
  ๓. หลงในอนัตตา(ความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน) ว่าเป็นตัวเป็นตน
  ๔. ????? คืออะไรหนอ....ใครนะช่างแกล้งถามแล้วจะหาคำตอบที่ไหนเล่า ?
       คิดมาหลายชั่วโมงแล้วยังตอบไม่ได้เลย...
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)