อนุทิน 59511 - ธรรมทิพย์

ธรรมทิพย์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
 • ใครก็ได้ช่วยตอบที
 • ความหลงทางพระพุทธศาสนามี ๔ ข้อ
  ๑. หลงในอนิจจัง (ความไม่เที่ยง) ว่าเป็นของเที่ยง
  ๒. หลงในทุกขัง (ความเป็นทุกข์) ว่าเป็นสุข
  ๓. หลงในอนัตตา(ความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน) ว่าเป็นตัวเป็นตน
  ๔. ????? คืออะไรหนอ....ใครนะช่างแกล้งถามแล้วจะหาคำตอบที่ไหนเล่า ?
       คิดมาหลายชั่วโมงแล้วยังตอบไม่ได้เลย...
เขียน 09 Feb 2010 @ 22:33 () แก้ไข 09 Feb 2010 @ 22:37, ()


ความเห็น (0)