อนุทิน 59192 - ยูมิ

ยูมิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

คนที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญในทางใดทางหนึ่งนั้นจะต้องมีความอดทนสูงในทุกเรื่อง  มีความเริ่มต้นลงมือทำด้วยตนเอง  ตามภูมิรู้ภูมิธรรมที่ตนได้สั่งสมอบรมมา  มีปัญญารู้จักคิดค้นคว้าทดลองผิดลองถูกจนแน่ใจว่าถูกต้อง  มีปากนำเสนอผลงานออกมาอย่างเป็นรูปธรรม 

 แต่ถ้าคนใดมีทั้งการกระทำที่เนียนในผลงานมีทั้งปัญญาคิดประดิษฐ์สิ่งใหม่ ๆ ที่คมชัด  มีทั้งการพูดให้เห็นภาพจริงแล้ว เขาคือนักปราชญ์ของแผ่นดิน

เขียน 05 Feb 2010 @ 08:26 ()


ความเห็น (0)