อนุทิน #59192

  ติดต่อ

คนที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญในทางใดทางหนึ่งนั้นจะต้องมีความอดทนสูงในทุกเรื่อง  มีความเริ่มต้นลงมือทำด้วยตนเอง  ตามภูมิรู้ภูมิธรรมที่ตนได้สั่งสมอบรมมา  มีปัญญารู้จักคิดค้นคว้าทดลองผิดลองถูกจนแน่ใจว่าถูกต้อง  มีปากนำเสนอผลงานออกมาอย่างเป็นรูปธรรม 

 แต่ถ้าคนใดมีทั้งการกระทำที่เนียนในผลงานมีทั้งปัญญาคิดประดิษฐ์สิ่งใหม่ ๆ ที่คมชัด  มีทั้งการพูดให้เห็นภาพจริงแล้ว เขาคือนักปราชญ์ของแผ่นดิน

  เขียน:  

ความเห็น (0)