อนุทิน 59040 - ไก่...กัญญา

ช่วงนี้มีงานด่วนส่งผู้ตรวจการพยาบาลแผนกฯ ค่ะ

  1. ปรับแก้แผนปฏิบัติการของ SLTAE 
  2. ทำร่างแบบประเมินสมรรถนะพยาบาล ER ตามกรอบกำหนดของสภาการพยาบาลใช้เวลา 2 วัน
  3. มีงานต่อ คือ รวบรวมข้อมูล Gap Analysis ตามกรอบ SIMPLE จากทีมงานส่งมาให้
  4. เตรียมใบงานช่วยจัดอบรม LEAN Management ให้บุคลากรภายในแผนกวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2553 
  5. พาน้องในหน่วยทบทวนงาน Gap Analysis เตรียมพร้อมข้อมูล สื่อสารแผน ประเมินสมรรถนะ
เขียน 02 Feb 2010 @ 23:42 ()


ความเห็น (0)