อนุทิน 58751 - สีตะวัน

สีตะวัน

สองวันที่ผ่านมานี้ ในเวทีของการนำเสนอเค้าโครงวิจัยของ PCU ปี 53 ได้พลัง แรงใจ และมุมมอง ความรู้เพิ่มเติมมากมาย เกี่ยวกับงานวิจัย จากอาจารย์คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มข. ผศ. ดร. ดุษฎี  อายุวัฒน์  อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยจาก PCU เครือข่ายรพ. อุดรธานี 11 เรื่อง

 อาจารย์วิเคราะห์ให้เห็นประเด็นที่สอดคล้องกัน ทั้งโครงร่างงานวิจัย ยกตัวอย่างการการใช้คำ และการนำเสนอ ขอบพระคุณมากมายค่ะ..^_^

นักวิจัยทุกคนสู้ ๆ ...

 

เขียน 29 Jan 2010 @ 17:44 ()


ความเห็น (0)