อนุทิน 58751 - สีตะวัน

สีตะวัน
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

สองวันที่ผ่านมานี้ ในเวทีของการนำเสนอเค้าโครงวิจัยของ PCU ปี 53 ได้พลัง แรงใจ และมุมมอง ความรู้เพิ่มเติมมากมาย เกี่ยวกับงานวิจัย จากอาจารย์คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มข. ผศ. ดร. ดุษฎี  อายุวัฒน์  อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยจาก PCU เครือข่ายรพ. อุดรธานี 11 เรื่อง

 อาจารย์วิเคราะห์ให้เห็นประเด็นที่สอดคล้องกัน ทั้งโครงร่างงานวิจัย ยกตัวอย่างการการใช้คำ และการนำเสนอ ขอบพระคุณมากมายค่ะ..^_^

นักวิจัยทุกคนสู้ ๆ ...

 

เขียน 29 Jan 2010 @ 17:44 ()


ความเห็น (0)