อนุทิน 58703 - เพื่อนร่วมทาง

สุภาษิตชาวเขา : ยอดเขา ไม่สูงเกินเขา ... ไม่มีอะไรที่ล้อเลื่อนจะไปไม่ถึง

เขียน 29 Jan 2010 @ 09:43 ()


ความเห็น (0)