อนุทิน 58468 - bop

bop
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันนี้ขอแสดงความยินดีกับคุณสมหมาย  มัณยานนท์ที่ได้รับความไว้วางใจจาก อกคศ.เขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1 ให้ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ โรงเรียนชั้นนำระดับประเทศ มี4 ระดับอยู่ในโรงเรียนเดียวกัน ขอให้คุณพระศรีรัตนตรัยได้โปรดคุ้มครองให้ท่านได้บริหารงานในโรงเรียนแห่งใหม่นี้ประสบความสำเร็จเช่นเดียวกับท่านผู้อำนวยการคนก่อน สำหรับผมเองยังต้องขอย้ายไปโรงเรียนอื่น เพราะโรงเรียนวัดโคนอนราษฎร์บำรุง ได้ถ่ายโอนไปสังกัดเทศบาลปลายบางแล้ว  ผลจากการถ่ายโอนโรงเรียน ทำให้นักเรียนเสียโอกาสที่จะได้รับการพัฒนาการเรียน ได้ใช้สื่อใหม่ๆจากงบประมาณ sp2 ทุกรายการโรงเรียนวัดโคนอนราษฎร์บำรุง ไม่ได้รับจัดสรรเลยเป็นความโชคร้ายของครูและนักเรียนโรงเรียนวัดโคนอนฯ ผมเองพยายามหาหนทางที่จะพัฒนานักเรียน โรงเรียนตลอดจนบุคลากรทุกคนให้มีคุณภาพ แต่ต้องหมดกำลังใจในสิ่งที่เป็นอยู่ขณะนี้ (จะบันทึกไว้ในคราวหน้า) วันนี้ได้รับหนังสือจากเขตพื้นที่ ฯ ให้จัดส่งงบประมาณโครงการเรียนฟรี 15 ปี คืนให้กับ สพฐ. จำนวน 182,341.60 บาท ผมได้ใช้จ่ายเงินจำนวนนี้ไปตามระเบียบเมื่อก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2552

เขียน 26 Jan 2010 @ 08:59 () แก้ไข 02 Feb 2010 @ 10:29, ()


ความเห็น (0)