อนุทิน #58110

ทำเอกสาร ชี้แจงโครงการฯ เพื่อขอยกเว้นการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

โครงการการนำ Evidence based nursing practice มาใช้  เรื่อง แนวปฏิบัติการพยาบาล เรื่อง การลดช่องปากอักเสบผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (Clinical Nursing Practice Guideline to Prevent and Relieve Oral Mucositis in Cancer Patients Receiving Chemotherapy)

เขียน:

ความเห็น (0)