อนุทิน 58110 - แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช

ทำเอกสาร ชี้แจงโครงการฯ เพื่อขอยกเว้นการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

โครงการการนำ Evidence based nursing practice มาใช้  เรื่อง แนวปฏิบัติการพยาบาล เรื่อง การลดช่องปากอักเสบผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (Clinical Nursing Practice Guideline to Prevent and Relieve Oral Mucositis in Cancer Patients Receiving Chemotherapy)

เขียน 22 Jan 2010 @ 05:27 ()


ความเห็น (0)