อนุทิน #58110

  ติดต่อ

ทำเอกสาร ชี้แจงโครงการฯ เพื่อขอยกเว้นการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

โครงการการนำ Evidence based nursing practice มาใช้  เรื่อง แนวปฏิบัติการพยาบาล เรื่อง การลดช่องปากอักเสบผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (Clinical Nursing Practice Guideline to Prevent and Relieve Oral Mucositis in Cancer Patients Receiving Chemotherapy)

  เขียน:  

ความเห็น (0)