อนุทิน 58039 - นีนานันท์

การได้ชื่นชมความดีของใครๆ ก็เหมือนการได้อนุโมทนาบุญในกุศลที่ดีร่วมกันกับผู้ที่ทำความดี..

จึงชอบที่จะได้มองความสุขและความดีของใครๆ ด้วยความชื่นชม มากกว่า ที่จะมองความทุกข์ของใครค่ะ..

时到花开     ..เมื่อถึงเวลา  ดอกไม้ก็บาน..  

เขียน 21 Jan 2010 @ 15:49 () แก้ไข 21 Jan 2010 @ 15:55, ()


ความเห็น (0)