อนุทิน 58014 - bop

bop
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันนี้จะเพิ่มเติมที่เล่าไว้วันก่อน การถ่ายโอนภารกิจการศึกษาของโรงเรียนวัดโคนอนฯไปสังกัดเทศบาล จากการวิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้น ณ ขณะนี้ เปรียบเทียบกับการที่สังกัดอยู่กับ สพฐ. เรียงลำดับเป็นข้อ ดังนี้

1.ระเบียบปฎิบัติการทำงานของเทศบาลต่อโรงเรียนไม่มีความชัดเจนในการถือปฏิบัติ

2.การบริหารการศึกษาของกองการศึกษาในงานวิชาการ งานบุคลากร ฯลฯยังไม่มีความพร้อม

3.งบประมาณที่จะใช้ในการจัดการเรียนการสอนไม่ได้รับงบประมาณมาใช้บริหารเป็นต้นว่า เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน และเงินอุดหนุนอื่นๆฯลฯ

4.งบประมาณโครงการไทยเข้มแข็ง SP2 โรงเรียนไม่ได้รับงบประมาณ เป็นการขาดโอกาสของนักเรียนที่จะได้รับการพัฒนาจากสื่อการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี โครงการคืนครูก็ไม่ได้รับ

5.ครูและบุคลากรสูญเสียโอกาสที่จะได้รับการพัฒนา

6.ครูและบุคลากรขาดขวัญและกำลังใจในการทำงาน

(ไว้ต่อคราวหน้า)

เขียน 21 Jan 2010 @ 09:58 () แก้ไข 21 Jan 2010 @ 09:59, ()


ความเห็น (0)