อนุทิน 57853 - เด็กข้างบ้าน ~natadee

เปิดเผยตนเองให้ตนเองรับรู้

 

  • บนเส้นทางแห่งการฝึกตนนั้น การเปิดเผยตนเองให้ตนเองรับรู้นั้น ถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการเรียนรู้กายและใจของเรา ทำให้รู้จักตนเองมากขึ้น
  • สิ่งใดดีแล้วก็ทำให้ดียิ่งขึ้น สิ่งใดที่ยังไม่ดีก็ต้องแก้ไขให้ดีขึ้น
  • ที่สำคัญต้องมีเมตตา กรุณา มุฑิตา และอุเบกขาต่อตนเองและผู้อื่น

 

เขียน 19 Jan 2010 @ 15:26 ()


ความเห็น (0)