อนุทิน 57676 - อ.อาลัม

  • 07.00 น.ไปงานขึ้นบ้านใหม่รอซีดี เลิศอริยพงษ์กุลที่จารู
  • สายๆของวันนี้ ผช.ผจก.ใหญ่สหกรณ์อิบนุอาวฟ (สนง.ใหญ่) มาดูบ้านที่ ซ.6
  • 12.00 น.ไปงานวาลีมะฮฺ จนท.สหกรณ์อิบนุอาวฟ โสร่ง
  • 17.00 น. ไปงานวาลีมะฮฺของมูนา แวตี ซ.6 ใกล้บ้าน (ใหม่)
เขียน 17 Jan 2010 @ 15:48 ()


ความเห็น (0)