อนุทิน 57562 - แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช

ทำ KM ร่วมกับเภสัชกร เรื่อง การป้องกันช่องปากอักเสบในผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัด ได้ข้อปฏิบัติที่น่าสนใจ คือ การอมน้ำแข็ง ควรอมก่อนให้ยา 30 นาที และ อมต่อไปเรื่อยๆทุก 2 ชั่วโมง เป็นเวลา 5 นาที ให้อมเฉพาะช่วงที่ให้ยาเคมีบำบัด

ยาเคมีบำบัดที่ทำให้ช่องปากอักเสบ คือ 5FU, Cisplatin,MTX,Cyclophosphamide

เขียน 15 Jan 2010 @ 19:46 ()


ความเห็น (0)