อนุทิน 57273 - แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช

รองหัวหน้าฯ ฝ่ายวิชาการ พี่พวงรัตน์ เชาวะเจริญ  รพ ศรีนครินทร์ จะจัด 

  • อบรมการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด 17-28 พฤษภาคม 2553
  • จัดประชุมวิชาการประจำปี 2553  นำเสนอผลงานของ APNs  สิงหาคม 2553
เขียน 12 Jan 2010 @ 15:54 ()


ความเห็น (0)