อนุทิน 57087 - คุณครู วรางค์ภรณ์ เนื่องจากอวน

วันนี้หลังเพล ไปวัดกับแม่และสามี เพื่อกราบนมัสการเรียนขอปรึกษาการอุปสมบทให้ลูกชายกับพระคุณท่าน เจ้าอาวาสวัดเชิงท่า กราบเรียนถามท่านว่าการอุปสมบทต้องมีฤกษ์มียามหรือไม่ ท่านบอกว่าไม่มี แล้วแต่สะดวกของเจ้าภาพ ได้รู้ว่าผู้ที่จะบวชต้องไปเขียนใบสมัครก่อนบวช 15 วัน พร้อมใบรับรองแพทย์...กราบเรียนถามท่านเรื่องพระอุปัชาย์และพระคู่สวด ท่านสรุปท้ายว่าของที่จะถวายนั้นไม่ใช่เรื่องจำเป็น ไม่มีก็ได้...แต่เราเป็นชาวพุทธ อย่างไรก็ยังมีคติความเชื่อที่ว่าต้องทำบุญ...กลับมาบ้านด้วยความอิ่มอกอิ่มใจ

เขียน 10 Jan 2010 @ 13:09 ()


ความเห็น (0)