อนุทิน 57079 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน...๘๓๘ |

หาก "อนุทิน" สามารถแบ่งแยก "หมวดหมู่" ได้ตามที่ผู้ใช้อนุทินต้องการ ก็น่าจะดี จะทำให้เกิดระบบอนุทินส่วนตัวที่ไม่ต้องใช้การเลือกไม่แสดงผล และ "หมวดหมู่" ที่เป็นเฉพาะบุคคล จะทำให้การจัดการความรู้ดูสมบูรณ์มากขึ้น เพราะไหน ๆ "อนุทิน" คือ Microblog ดังนั้น คุณสมบัติของอนุทินจึงควรมีลักษณะคล้ายบันทึก

(บันทึกความคิดส่วนตัว)

เขียน 10 Jan 2010 @ 10:41 ()


ความเห็น (0)