อนุทิน #56837

วันนี้น้องๆพยาบาล 5 คน ร่วมทำ case conference AML สำเร็จตามวัตถุประสงค์ ทำให้พยาบาลเข้าใจปัญหาและแนวทางการดูแลผู้ป่วยได้ดียิ่งขึ้น 

เขียน:

ความเห็น (0)