อนุทิน 56768 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

แนวคิดแบบลีน LEAN thinking

Lean ตามพจนานุกรมหมายถึง “ผอม” หรือ

“เนื้อไม่มีมัน” การผลิตแบบลีน (Lean Production)

คือ “การใช้หลักการชุดหนึ่งในการระบุและกำจัดความ

สูญเปล่า เพื่อส่งมอบสินค้าที่ลูกค้าต้องการ และทัน

เวลา” หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง ลีน คือ ปรัชญาในการผลิต

ที่ถือว่า ความสูญเปล่า เป็นตัวทำให้เวลาที่ใช้ในการ

ผลิตยาวนานขึ้น และควรมีการนำเทคนิคต่าง ๆ

มาใช้ในการกำจัดความสูญเปล่าออกไป

เขียน 07 Jan 2010 @ 08:20 ()


ความเห็น (0)