อนุทิน #56528

| อนุทิน...๘๐๙ |

"ความทุกข์อันประเสริฐ" ... เพราะเราจะเติบโตจาก "ความทุกข์" มากกว่า "ความสุข"

เขียน:

ความเห็น (0)