อนุทิน 56269 - แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช

วันที่ 1 มกราคม 2553 มีโอกาสไปฟังสิ่งดีดี กับกัลยาณมิตร เรื่อง แม่เป็นพรหมของลูก กับอาจารย์อ้อย วิไลพรรณ สวัสดิพาณิชย์ ที่มาปฏิบัติธรรม 7 วัน 7 คืน ส่วนเราเพียงแวะไป 1 วัน เพราะติดภาระกิจ อ อ้อย รักษกายทิพย์ให้ บริเวณหลังของเราที่ปวด วันนี้ดูดีขึ้น วันนี้เธอบอกให้แวะไปทำอีกจะได้ดีขึ้นอีก

เขียน 02 Jan 2010 @ 06:20 ()


ความเห็น (0)