อนุทิน #55622

คนเราจะทำอะไรควรตั้งจิตใจทำอย่างมุ่งมั่นและจริงจัง  ทำอย่างสุดความสามารถเต็มกำลังสติปัญญาของตนที่มีอยู่และพัฒนาขึ้นไปอย่างต่อเนื่องนั้นแล...

เขียน:

ความเห็น (0)