อนุทิน 55622 - ยูมิ

  ติดต่อ

คนเราจะทำอะไรควรตั้งจิตใจทำอย่างมุ่งมั่นและจริงจัง  ทำอย่างสุดความสามารถเต็มกำลังสติปัญญาของตนที่มีอยู่และพัฒนาขึ้นไปอย่างต่อเนื่องนั้นแล...

  เขียน:  

ความเห็น (0)