อนุทิน #54925

เตรียมงานใหญ่ที่เคยปฏิบัติ คิดว่าชำนาญ ตั้งใจเตรียมอย่างดีที่สุด เพราะพลาดไม่ได้

 คือ การเตรียมพร้อมของหน่วยงานรับสถานการณ์การแพทย์ฉุกเฉิน

ในงานพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2552

เขียน:

ความเห็น (0)