อนุทิน 54887 - บุษยมาศ

               เมื่อวานเซ็นผ่านงาน ให้กับน้อง ในกอง เพื่อเสนออธิการบดี รับทราบและแยกงานให้กับเจ้าหน้าที่ภายในกอง

              สำหรับวันที่ 17 ธ.ค. 2552 เตรียมทำข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดเงินเดือน จำนวนขั้น จำนวนเงินที่ใช้ เพื่อรายงานให้กรมบัญชีกลางทราบ

เขียน 17 Dec 2009 @ 13:31 ()


ความเห็น (0)