อนุทิน 54636 - คุณครู วรางค์ภรณ์ เนื่องจากอวน

  • ขอบคุณคุณหมอเต็มศักดิ์ที่กรุณาแจ้งข่าวของ ดร.ธวัชชัยให้พวกเราทราบ
  • ขอกุศลผลบุญทั้งหลายทั้งมวล กำลังใจจากเพื่อนพ้องน้องพี่ ณ ที่แห่งนี้ ได้โปรดดลบันดาลให้อ.ธวัชชัย มีสุขภาพที่แข็งแรงในเร็ววัน มีพลกำลังกาย กำลังใจที่เข้มแข็งมั่นคง เอาชนะโรคภัยไข้เจ็บได้โดยเร็ววันค่ะ
  • ขอภาวนาค่ะ
เขียน 15 Dec 2009 @ 10:06 ()


ความเห็น (0)