อนุทิน #53957

  ติดต่อ

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2552

มูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียม

ได้มอบอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมเพื่อการเรียนการสอน

ให้กับโรงเรียนบ้านนาลับแลง

ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้เป็นอย่างสูง

  เขียน:  

ความเห็น (0)