อนุทิน 5331 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

14.37 น.

ทำสังเคราะห์ ข้อค้นพบเบื้องต้น เสร็จแล้วในประเด็น Conflict Analysis and Managment in Southern Thailand ในการทำงานช่วงเเรก

 • ข้อจำกัด อุปสรรค
 • ข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพ

รูปแบบที่ทำโดยใช้ Mind map ด้วยข้อมูลที่อัดแน่นทำให้ Font เล็กมากเกรงว่า ที่ปรึกษาที่เป็นผู้อาวุโสจะมีปัญหาในการอ่าน เลยใช้วิธี Copy เป็นกระดาษ A3  - - - ทำออกมาสวย ใช้ได้เลยทีเดียว

ข้อจำกัดและอุปสรรค ผมแยกเป็นประเด็นหลักๆดังนี้

 • กระบวนการคิด
 • นโยบาย
 • การปลูกฝังอุดมการณ์ต่อต้านรัฐไทย
 • กระบวนการทำงานแก้ไขปัญหาภาคใต้
 • กระบวนการศึกษา - ประวัติศาสตร์
 • กระบวนการสันติวิธี
 • ความกลัวและความหวาดระเเวง

ส่วนหน่วยงาน ก็แยกเป็นส่วนๆดังนี้

 • ข้าราชการ พลเรือน
 • นักวิชาการ
 • ศอ.บต.
 • ภาคประชาสังคม
 • กอส.
 • การเมืองท้องถิ่น
 • งานข่าวกรอง
 • สื่อ
 • ทหาร - ตำรวจ
เขียน 14 May 2008 @ 14:55 ()


ความเห็น (0)