อนุทิน 52704 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

  ติดต่อ

เร่งพิมพ์รายชื่อเร่งด่วนให้กับ สกอ. เพื่อเตรียมเชิญบุคคลเข้าร่วมรับฟังประเด็น GNH in Education โดยท่าน Dasho Karma Ura ที่จะเดินทางมาเมืองไทยในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๕๒ นี้

แบ่งรายชื่อออกเป็น ๓ กลุ่ม จำนวน ๒๒ คน

  • ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เคยเข้าร่วมโครงการ Humanized educare
  • ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ที่อยู่ในเเวดวงและ ร่วมโครงการ SHA,humanized health care
  • กลุ่ม Facilitatorและ ผู้สังเกตการณ์กิติมศักดิ์
  เขียน:  

ความเห็น (0)