อนุทิน 5260 - กวิน

  ติดต่อ

ไข่สามฟองตั้งอยู่บนโต๊ะ แตกดังโพละเหลือไข่สองฟอง
ไข่สองฟองตั้งอยู่บนโต๊ะ แตกดังโพละเหลือไข่หนึ่งฟอง
ไข่หนึ่งฟองตั้งอยู่บนโต๊ะ แตกดังโพละเหลือไข่กี่ฟอง???

 

ไข่  ที่เราควรกระเทาะทำลายให้แตกหักลงก็คือ กิเลสสามประการอันใดแก่  ราคะ โทสะ โมหะ เมื่อเรากะเทาะทำลายเปลือกไข่  เสียแล้ว จิตใจของเราจะเหลืออะไร?? ล่ะหนอ...

  เขียน:  

ความเห็น (0)