อนุทิน 52596 - บุษยมาศ

  ติดต่อ

               วันนี้ภาคเช้า พิมพ์คำสั่งแต่งตั้งให้กับพี่ทิพย์ (วัฒ) มารักษาราชการในตำแหน่งหัวหน้างานคลัง ซึ่งเริ่มตั้งแต่ 1 ธ.ค.2552 เพื่อเสนอให้อธิการบดีลงนามในคำสั่ง และเซ็นต์ผ่านงานให้กับน้อง ๆ ประมาณ 20 กว่าเรื่อง

               ภาคบ่าย เข้าร่วมประชุม ก.บ. เริ่มตั้งแต่ 13.30 น. เป็นต้นไป

  เขียน:  

ความเห็น (0)