อนุทิน #52512

| อนุทิน...๖๘๗ |

อ่านประวัติของนายกฯ กัมพูชา ฮุน แซน (หากออกเสียงตามภาษาเขมร)

http://indochinapublishing.com/index.php?module=content&submodule=view&category=1&code=bs22110911190182

อ้างอิงต่อมาจากบันทึก รู้เขารู้เรา เข้าใจประวัติท่านฮุนเซน ของคุณหมอ นพ. วัลลภ พรเรืองวงศ์ ครับ

เขียน:

ความเห็น (0)