อนุทิน 52512 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน...๖๘๗ |

อ่านประวัติของนายกฯ กัมพูชา ฮุน แซน (หากออกเสียงตามภาษาเขมร)

http://indochinapublishing.com/index.php?module=content&submodule=view&category=1&code=bs22110911190182

อ้างอิงต่อมาจากบันทึก รู้เขารู้เรา เข้าใจประวัติท่านฮุนเซน ของคุณหมอ นพ. วัลลภ พรเรืองวงศ์ ครับ

เขียน 23 Nov 2009 @ 16:46 ()


ความเห็น (0)