อนุทิน 52017 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

เกาะติด transformative learning ในการนำเสนอการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ภายใต้การวางรากฐานของจิตตปัญญาในประเทศไทย อาจารย์ที่หมายตาว่าจะเป็น advisor ท่านบอกว่า หากสนใจเรื่องนี้จริงๆให้เจาะลึก กระบวนการจิตตปัญญาในประเทศต่างๆให้เข้มข้น เพื่อเป็นฐานในการเรียนรู้ต่อ

ประเด็น-หนังสือเเนะนำ

  • พระพทธเจ้าท่านเรียนรู้อย่างไร?
  • หนังสือของ ท่านกฤษณมูรติ
  • การพัฒนาอย่างยั่งยืน ท่าน ป.ปยุตโต
  • โยนิโสมนสิการ
  • ทฤษฏี ของ harbermas
เขียน 18 Nov 2009 @ 14:45 () แก้ไข 18 Nov 2009 @ 14:48, ()


ความเห็น (0)