อนุทิน 51937 - บุษยมาศ

               วันนี้ตั้งแต่เช้า - บ่าย สอบสัมภาษ์เจ้าหน้าที่ของคณะวิทยาการและนักวิชาการศึกษา รวม 14 คน และเซ็นต์ผ่านงานของน้อง ๆ ภายในกองที่เสนอต่อท่านอธิการบดี

เขียน 17 Nov 2009 @ 20:47 ()


ความเห็น (0)