อนุทิน 51931 - pkaek

pkaek
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

พิจารณาโครงการตามแผนยุทธศาสตร์4โครงการ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปีนี้เน้น

  1. ใช้ Lean,Specific Competencies,Happy work place มาใช้เป็นกรอบแนวคิดในการจัดทำโครงการ
  2. ตกลงเรื่อง วัน เวลา สถานที่ ได้ลงตัว
  3. จองห้องประชุมแล้ว
  4. นัดให้ส่งโครงการฉบับสมบูรณ์ ส่งของบประมาณ
  5. ขั้นตอนต่อไปแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ประชุมวางแผนปฏิบัติการ มอบหมายงาน ดำเนินตามแผน ประเมินผลโครงการ
เขียน 17 Nov 2009 @ 20:15 ()


ความเห็น (0)