อนุทิน 51897 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

เจอ นศ.ปริญญาเอก สิ่งแวดล้อม สองท่านที่คุ้นเคยกันดีในหอสมุดชวนเข้าร่วมเรียนรู้ โปรแกรมจัดการงานวิจัยเชิงคุณภาพ?? ชื่อโปรแกรม“การใช้โปรแกรม ATLAS.ti"  นึกไม่ออกว่าจะจัดการอย่างไร น่าสนใจมาก

บรรยากาศของการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ที่ ม.มหิดล ทำให้ผมได้รับโอกาสที่ดีตลอดเวลา ปลายเดือนจะเข้า work shop การพูดในที่สาธารณะที่บัณฑิตวิทยาลัยจัดขึ้น

  • ม.มหิดลกำลังจะก้าวขึ้นสู่ มหาวิทยาลัย ๑ ใน ๑๐๐ ของโลก มุ่งไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง
  • ม.มหิดล มีสาขาวิชาที่ว่าด้วยศาสตร์และศิลป์ ตลอดจนจิตตปัญญาที่เป็นอนาคตของระบบการศึกษาที่มนุษยชาติควรได้เรียนรู้
  • ม.มหิดลมีสาขา สิทธิมนุษยชน

แต่..ม. มหิดล ไม่มี ร้านอาหารเจร้านอาหารมุสลิม-ฮาลาล ในมหาวิทยาลัย ผมคิดว่าประเด็นนี้ มหาวิทยาลัยมหิดล พลาดอย่างมาก จะขึ้นสู่ ๑๐๐ ของโลก สร้างความเป็นหนึ่งแต่อย่าลืมสุขภาวะที่ละเอียดอ่อน - อย่าลืมเรื่องราวพวกนี้นะครับ...

เขียน 17 Nov 2009 @ 12:15 () แก้ไข 17 Nov 2009 @ 12:30, ()


ความเห็น (0)