อนุทิน 51861 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน...๖๖๐ |

เขียนบันทึกที่ 8 ... กร่อนคำ..ถอดความ จากหนังสือ "กัมพูชากับสงครามล้างเผ่าพันธุ์ฯ" ... ( 8 ) เสร็จแล้ว

เป็นการได้รับข้อมูลใหม่ ๆ เพื่อสรุปยอดผู้เสียชีวิตจากสงครามฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของเขมรแดง โดย มหาวิทยาลัยเยล (Yale Combodian Genocide Project)

เขียน 17 Nov 2009 @ 01:46 ()


ความเห็น (0)