อนุทิน 51766 - นาย ศุภรักษ์ ศุภเอม

AAR in All in Project

 

Goal:Safe lives of patient and maximized QOL.

 

จุดแตกหัก 3 บท + 2 ตอน

1 การสนับสนุน จาก ผอ.

2 การจัีดการปัญหาสำคัญ ในผู้ป่วย

3 การสร้างเครือข่าย จิตอาสา

4 การฝึกอบรม พัฒนา จิตอาสา

5 การจัดการเชิงระบบ

 

 

เขียน 15 Nov 2009 @ 22:56 () แก้ไข 15 Nov 2009 @ 22:58, ()


ความเห็น (0)