อนุทิน 51748 - นาย ศุภรักษ์ ศุภเอม

ขับรถดำต่อ ตามเซ็นต์ ค้นหา คนป่วยหนัก

ไป

บ้านคำบงพัฒนา

บ้านอุดมศิลป์

บ็านโนนสววรค์

กลับมา รพ. มากินข้าวหิว

เติมแกส หมด 63 บาท น้ำมัน 250 บาท

เขียน 15 Nov 2009 @ 21:51 ()


ความเห็น (0)