อนุทิน 51745 - นาย ศุภรักษ์ ศุภเอม

ไปบ้านคำบอน

ยายไข่ ไตวาย เบื่ออาหาร ความดันสูงและซีด

วางแผน ให้่ยาบำรุง+cypro

ตรวจ Hgb+Hct BUN/Cr

may be EPO inj

เขียน 15 Nov 2009 @ 21:34 ()


ความเห็น (0)