อนุทิน #51745

ไปบ้านคำบอน

ยายไข่ ไตวาย เบื่ออาหาร ความดันสูงและซีด

วางแผน ให้่ยาบำรุง+cypro

ตรวจ Hgb+Hct BUN/Cr

may be EPO inj

เขียน:

ความเห็น (0)