อนุทิน 5163 - กมลวัลย์

กมลวัลย์

บันทึกเอาไว้ดูเตือนใจ และสอนหนังสือ

Slideshow: Powerful quake rocks central China

13 พ.ค. ๕๑ ๒๐.๕๐ น.

เขียน 13 May 2008 @ 20:48 ()


ความเห็น (0)