อนุทิน 50776 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

ประเด็นที่ท้าทายในการพัฒนาคุณภาพคนในประเทศไทย...

เรื่องนี้วนเวียนในสมองมาสองวันเต็มๆ

เพราะการตัดสินใจเลือกในครั้งนี้มีผลอย่างมากกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับการเรียนในช่วงถัดไป เลือกประเด็นที่ดี ถูกใจ และมีพลังในการพัฒนาสังคมอย่างจริงจัง

ที่สำคัญความคาดหวังต่องานอยากให้มีประโยชน์โดยแท้จริง ไม่ใช่เพื่อการเสร็จสิ้นกระบวนการเรียน

  • คิด คิด คิด
  • เลือก เลือก เลือก
  • ตัดสินใจ
  • และ....ลุย
เขียน 05 Nov 2009 @ 15:52 ()


ความเห็น (0)