อนุทิน 50635 - ไก่...กัญญา

กลับจากเชียงใหม่โดยสวัสดิภาพแล้วนะคะ

เป็นการเดินทางก่อนกำหนด 1 วัน เพื่อพักหลังเดินทางก่อนทำงาน

เขียน 04 Nov 2009 @ 11:08 ()


ความเห็น (0)