อนุทิน 50453 - ajankoy

ajankoy
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

     วันนี้เดินทางไปรับทราบนโยบาย ซักซ้อมความเข้าใจจาก เลขาธิการ กศน. รองทั้งสองคน คือ รองเลขาธิการ ประเสริฐ บุญเรือง และรองวิมล จำนงค์บุตร 1 วันเตมตั้งเวลา08.30 น .ถึง 15.30 น. โดยไม่มีเวลาไปกราบพระให้ครบ 9 วัด กับเพื่อนๆที่สัญญาใจกันไว้ ได้พบกับเพื่อร่วมรุ่น หลาบยคน เช่น โชติก หาสุนทรี สุรีย์ มีลักษณะ รัชนี ประเสริฐ ต๋อง กีรวัฒน์ เป๋า หน่อง ยอ และอีกหลายๆคนที่เป็นทั้งเพื่อน พี่ น้องที่อยู่ภาคตะวันออก กรุงเทพฯ ภาคกลาง ศูนย์ขึ้นตรง อาศัยรถยนต์ทางราชการนครปฐมเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ และทำหน้าที่พ่อพาลุกไปลอยกระทง ซื้อของใช้เข้าบ้านกลับมาพักผ่อนเตรียมตลุยงานตามนโยบายที่รับมาเต็มๆ วันพรุ่งนี้เช้า

เขียน 02 Nov 2009 @ 20:16 ()


ความเห็น (0)